REZERVACIJE I PLAĆANJE

Sve rezervacije moraju se napraviti pismenim putem, e-mailom info@south-tours.com , faksom +385(0) 21 881 030 , osobno u uredu Agencije South Tours ili uredima naših partnera. Klijent je obvezan pružiti sve informacije potrebne za proces rezervacije. Pri rezervaciji je potrebno uplatiti polog u iznosu od 50% ukupne cijene. Ostatak je potrebno uplatiti ne više od 30 dana prije početka usluge/izleta.
 

OTKAZIVANJE I ODUSTAJANJE OD POLUDNEVNIH I CJELODNEVNIH IZLETA:

Ako putnik želi otkazati ili prekinuti putovanje, mora to napraviti pismenim putem - e-mailom ili faksom. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun troškova otkazivanja, koje će naplatiti organizator putovanja po osobi (postotak ukupne cijene) prema sljedećim uvjetima:

 • 7 ili više dana         nema naplate
 • 7-3 dana                50% cijene izleta
 • 3-0 dana                100% cijene izleta
OTKAZIVANJE I ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA ( PAKET ARANŽMANA)

Ako putnik želi otkazati ili prekinuti putovanje, mora to napraviti pismenim putem - e-mailom ili faksom. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun troškova otkazivanja, koje će naplatiti organizator putovanja po osobi (postotak ukupne cijene) prema sljedećim uvjetima:

 • 30 ili više dana prije početka/dolaska   10%   cijene aranžmana
 • 29 - 22 dana prije početka/dolaska      25%   cijene aranžmana
 • 21 - 15 dana prije početka/dolaska      40%   cijene aranžmana
 • 14 - 8 dana prije početka/dolaska        80%   cijene aranžmana
 • 7-0 dana prije početka/dolaska           100%  cijene aranžmana
 • Nedolaskom na putovanje/izlet bez prethodnog pismenog otkaza, agencija zadržava cjelokupan iznos od 100% cijene aranžmana, bez obzira na razlog odustajanja.
OTKAZIVANJE I PROMJENA PROGRAMA OD STRANE ORGANIZATORA

Organizator može potpuno ili djelomično otkazati aranžman ako prije ili za vrijeme izvršenja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu otkloniti niti izbjeći. Organizator može otkazati aranžman ako se ne prijavi dovoljan broj putnika koji je posebno naveden kod svakog aranžmana. Organizator će sve putnike obavjestiti o tome najmanje 5 dana prije početka izvršenja aranžmana. U ovim slučajevima organizator nije obavezan nadoknaditi kupcima bilo kakvu štetu, a putnik ima pravo na isplatu cijelog uplaćenog iznosa. Organizator zadržava pravo potpune ili djelomične promjene putovanja (aranžmana), ako neposredno prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije moguće predvidjeti ili izbjeći kao vremenski uvjeti, razina vode, sila prirode, posebni događaji i sl. Programi putovanja podložni su također i promjenama ovisno o fizičkim mogućnostima i željama grupe.

U slučaju iznimnog broja otkazivanja, Organizator će obavijestiti Klijenta što je ranije moguće i preporučiti mu sljedeće opcije:

 • Klijent može prihvatiti novi datum polaska ili destinaciju u ponudi Organizatora
 • Klijent može prihvatiti zamjenski program/izlet identičnog ili sličnog sadržaja
 • Klijent može u potpunosti otkazati rezervaciju, uz potpuni povrat novca.

Klijent je obavezan o svojoj odluci obavijestiti Agenciju u roku od 7 dana od početka ponude. Ukoliko se Klijent ne javi, Agencija će rezervirati zamjenski program/izlet.

POVRAT NOVCA

Ukoliko Klijent nije zadovoljan smještajem, opremom ili uslugom, može odmah kontaktirati zaposlenika Agencije (voditelja putovanja/ predstavnika) kako bi se što prije pronašla alternativa. Zahtjevi za povrat novca neće biti smatrani valjanima ukoliko Agencija nije o problemu obaviještena na vrijeme. Svi zahtjevi za povrat novca moraju biti podneseni Agenciji pismeno, u roku od 30 dana po završetku putovanja.

 • imati valjane putne isprave
 • poštovati i držati se svih običaja zemlje koju posjećuje
 • Agenciju na vrijeme obavijestiti o bilo kakvom obliku invaliditeta ili oštećenja koje bi moglo ograničiti sudjelovanje u programu
 • pružatelju usluge omogućiti uvid u dokument koji potvrđuje da je usluga plaćena (voucher, potvrdu iz banke ili račun izdan poštom, e-mailom ili osobno)
 • saznati jesu li mu/joj potrebne vize za Hrvatsku ili bilo koju od susjednih zemalja čiji je posjet predviđen programom ili kroz koje se zbog potreba programa prolazi
 • ukoliko se Klijent ne bude pridržavao ovh smjernica, bit će smatran odgovornim za bilo kakve troškove ili nastalu štetu. Potvrđivanjem rezervacije Klijent pristaje na licu mjesta pružatelju usluge nadoknaditi bilo kakvu nastalu štetu.
POVJERLJIVOST OSOBNIH PODATAKA

Klijent svojevoljno navodi osobne podatke. Osobni su podaci potrebni za provođenje zatraženih usluga. Isti će podaci biti korišteni u komunikaciji između članova Agencije. Agencija/Organizator se obvezuje da neće osobne podatke klijenata iznositi van zemlje ili proslijediti trećoj strani osim u svrhu izvođenja zatražene usluge. Iznimku čine otkazivanje osiguranja ili osiguranja od bolesti i ozlijede, osiguranja od izgubljene prtljage i zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta u zemlji putovanja ili inozemstvu. Ukoliko Klijent zatraži osiguranje, osobni podaci Klijenta će biti proslijeđeni osiguravajućoj kući. Osobni će podaci biti čuvani u bazi podataka u skladu sa odlukom uprave po pitanju metode korištene za prikupljanje, obrađivanje i osiguravanje osobnih podataka.

NADLEŽNOST SUDA

Ukoliko Klijent ne bude zadovoljan načinom na koji je njegova pritužba obrađena, može tražiti sudsku presudu. Klijent i Organizator će pokušati sporazumno riješiti spor, a u slučaju da to nije moguće, utvrđuje se nadležnost Suda u Splitu sukladno zakonima Republike Hrvatske.